Opkvalificeringsforløb

Opkvalificering i Steinerpædagogik i Aarhus 2023-2024

Fra september 2023 til juni 2024

Forløbet giver en grundlæggende teoretisk og praktisk introduktion til Rudolf Steinerpædagogik med et særligt fokus på det antroposofiske menneskebillede, indlevelse, rytme, børnebetragtninger, sansepleje, kunstnerisk-æstetiske metoder, samt pædagogens egen udvikling.

Tilmeld dig ved at skrive til: vkru@marjatta.dk

Opbygning af forløbet

Målet er, at styrke den Steinerpædagogiske praksis i daginstitutionerne, samt at give medarbejdere med almen pædagogisk uddannelse mulighed for et kompetenceløft og mulighed for at integrere den Steinerpædagogiske tilgang og det antroposofiske menneskebillede i deres arbejde.

Forløbet giver en grundlæggende teoretisk og praktisk introduktion til Rudolf Steinerpædagogik med et særligt fokus på det antroposofiske menneskebillede, indlevelse, rytme, børnebetragtninger, sansepleje, kunstnerisk-æstetiske metoder, samt pædagogens egen udvikling.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde, vejledning, egen-aktivitet, æstetisk læring og refleksion.

Mellem hvert modul skrives et refleksionsnotat ca.1 side over et selvvalgt tema fra undervisningen som gives særlig opmærksomhed og afprøves i pædagogisk praksis.

Uddannelsen afsluttes med en projektopgave på 10-12 sider. Den indeholder en børnebetragtning og behandler en konkret pædagogisk problemstilling. Formålet er, at øve praktisk anvendelse af Steinerpædagogiske metoder og det antroposofiske menneskebillede, samt
udvikling af personlige, professionelle kompetencer.

Forløbet består af 10 moduler á 3 dage med hver deres særlige tema. Læs mere her.

Hvem kan deltage

Opkvalificeringsforløbet i Steinerpædagogik henvender sig til medarbejdere i Steinerbørnehaver og vuggestuer, som har en almen pædagogisk uddannelse, alternativt en lærer- uddannelse eller en sundhedsfaglig uddannelse på minimum 3 år.

Kurset gennemføres i samarbejde med Marjatta Uddannelsescenter.

Undervisere

Rikke Rosengreen, Terje Erlandsen, Göran Krantz, Birte Kjær, Charlotte Veber Krantz,
Lind Einarsdóttir, Susanne Friis, Helle Heckmann, Grethe Lyngdorf m.fl.

Godkendelse af uddannelsen

For at bestå uddannelsen, må fravær ikke overstige 10%. Refleksionsnotater og projektopgave skal afleveres og godkendes.

Praktiske oplysninger

Pris: 25.000 kr. for hele forløbet ekskl. forplejning.
Tilmeldingsfrist: 15.6.2023

Tilmelding til: uddannelse@marjatta.dk

Datoer

10 moduler, fra februar 2023 til februar 2024
Torsdag kl. 15:00 -18:00
Fredag kl. 9:00 -16:000
Lørdag kl. 9:00 – 16:00
Find specifikke datoer her

Sted

Strandvejen 102, 8000 Aarhus C
Rosenvangs Allé 251 A, 8270 Højbjerg

Spørgsmål rettes til Terje Erlandsen på: +45 56517865 eller teer@marjatta.dk

Modul
Dato
1 14-16. sep. 23
2 12-14. okt. 23
3 9-11. nov. 23
4 30. nov – 2. dec. 23
5 11-13. jan. 24
6 8-10. feb. 24
7 7-9. mar. 24
8 4-6. apr. 24
9 2-4 .maj 24
10 30. maj-1. jun. 24