Handelsbetingelser

Generelle betingelser

Følgende forretningsbetingelser for Bonsai Institute ApS er gældende fra 1 januar 2022.

Bonsai Institute ApS
Jægersborg Allé 2A
2920 Charlottenlund
CVR nr: 40 58 99 45
Tlf. +45 3930 1920
Email: uddannelse@bonsainet.dk 

Bonsai Institute forbeholder sig retten til at foretage ændringer af nærværende betingelser. Såfremt disse ændringer skønnes at være væsentlige, vil der gives varsel herom inden for rimelig tid. 

Der tages ligeledes forbehold for prisfejl og evt. moms- og afgiftsændringer. 

Tilmelding og betaling

Tilmelding til Bonsai Instituttets kurser og uddannelser sker gennem event platformen Billetto – fra en widget på vores hjemmeside eller fra Billettos hjemmeside. Betalings sker samtidig med tilmelding. Der kan betales med debet- og kreditkort samt Google Pay og Apple Pay og e-faktura. Der sendes en mail med kvittering umiddelbart efter betaling. Der er først indgået en aftale, når køberen har modtaget ordrebekræftelsen via email. 

Bemærk, at også Billettos vilkår gælder. Læs dem her.

Ved betaling med faktura

For at betale med e-faktura kræver det en bruger hos Billetto. Når du har oprettet denne og valgt e-faktura som betalingsmiddel, vil du blive ført over på deres side for at udfylde en række relevante oplysninger, herunder EAN nr. Har du problemer, kan du skrive til uddannelse@bonsainet.dk.

Afbestilling

Fortryder du din tilmelding eller bliver du forhindret i at deltage, skal afbestilling ske ved henvendelse på mail til uddannelse@bonsainet.dk. Er du forhindret i at deltage, vil du som udgangspunkt blive rykket til næste ledige hold. Ellers findes betingelser for refusion nedenfor.

Uddannelser, kurser, workshops, foredrag

  • Ved afbestilling på e-mail mere end 30 dage inden uddannelsesstart refunderes det fulde beløb minus 15% i administrationsgebyr. 
  • Ved afbestilling på e-mail mindre end 30 dage fra uddannelsesstart, så refunderes beløbet ikke.

 

Aflysning & rykning

For at sikre kvaliteten af vores uddannelser, kurser, workshops og foredrag, forbeholdes retten til at aflyse eller rykke alle event, fx hvis der ikke er nok tilmeldte. I tilfælde af aflysning fra arrangørens side vil billetter blive refunderet. Ændringer i lokalitet indebærer ikke aflysning og pengene refunderes normalt ikke. 

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over dit køb, kan du rette din henvendelse til uddannelse@bonsainet.dk. Kan vi ikke finde en tilfredsstillende løsning, kan du, såfremt betingelserne er opfyldt, klage til det relevante klagenævn, som du finder her.

Immaterielle rettigheder 

De immaterielle rettigheder til alt kursusmateriale, skriftligt og elektronisk, som bliver uddelt i forbindelse med tilmelding af en af vores tilbud, tilhører Bonsai Institute og/eller de enkelte undervisere eller eksterne partnere, som Bonsai Institute samarbejder med. 

Ved køb af et kursus eller uddannelse erhverver køberen en tidsubegrænset ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til det leverede materiale. Brugsretten er personlig og kan ikke overdrages til en anden person.

Indeholder ydelsen ophavsretligt beskyttet materiale, er køberen ikke berettiget til at foretage kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af dette materiale, udover hvad der er nødvendigt for korrekt og sædvanlig brug heraf. Det er dog tilladt at foretage enkelte eksemplarfremstillinger til personlig brug, jf. Ophavsretslovens bestemmelser herom.