Om Bonsai Instituttet

Vores program henvender sig til forældre, pædagoger og andre, der arbejder med børn og har interesse i at skabe rammer for en god og sund barndom.

I tillæg har vi en ledelsesuddannelse til ledere i store og små institutioner, kommuner og private virksomheder. Vi består af en stor gruppe af interne og eksterne undervisere.

Vi modtager gerne henvendelser fra fagpersoner, som gerne vil tilbyde et kursus eller en uddannelse i samarbejde med os.

Bonsai Institute: Kurser og uddannelser
Bonsai Institute: Kurser og uddannelser

Om Bonsais vision

I Bonsai Institute arbejder vi for at udbrede viden om Skandinaviske skovbørnehaver, småbørnspædagogik, naturpædagogik, og Steinerpædagogik i sammenspil med Gordon Neufelds tilknytnings teori. Vores ambition er at inspirere så mange forældre og fagpersoner som muligt, både nationalt og internationalt, så der er grobund for at hjælpe små børn på vej ind i en god og sund barndom med ro til leg og masser af natur, med nærværende og kærlige voksne omkring dem, der er godt klædt på til at være forældre, pædagog eller institutionsleder. 

Om Bonsais historie

Vores pædagogiske rødder næres af Børneøen Bonsai, en skov-, udflytter og Steiner børnehaven, hvor vi arbejder med skov-, natur og småbørnspædagogik i sammenspil med Gordon Neufelds tilknytningsteori. Vores erfaring og begejstring kommer fra over 20 års arbejde som vi gerne vil tilbyde til alle som er interesseret i og vil hjælpe med at løfte opgaven. 

Bonsai´s Pædagogerne blev inspireret af idéen at bygge bro mellem barnets hjem og daginstitutionen for at tilbyde rammer for en tryg barndom. Efterspørgsel fra pædagogernes og forældrenes side blev til en stor uddannelsesprojekt, hvor vidensformidling og udvikling står i centrum. Idet blev broen understøttet af Bonsai Institute, som blev stiftet i 2018 af Rikke Rosengren, som er vores uddannelses og kursus center. Og det er her, hvor vi ser frem til at udvikle flere kurser omkring pædagogik, naturpædagogik, Gordon Neufelds tilknytningsteori, ledelsesopgaver samt kunstneriske emner. 

Den anden støttende søjle i vores bro er Blue Pearl Books forlag, som blev stiftet af Rikke Rosengren i 2019. Her har vi samlet alt vores pædagogiske viden i forskellige bøger, der kan bruges til dagligdagen som fagperson eller som forældre.

Bonsai Institute: Kurser og uddannelser
Bonsai Institute: Kurser og uddannelser

Socialøkonomisk virksomhed

Bonsai Institute er en socialøkonomisk virksomhed, hvilket betyder at overskuddet af vores kurser og uddannelser bliver geninvesteret i flere projekter, der gavner børns udvikling. Mere konkret betyder det, at vi bruger overskuddet på at udbyde nye kurser, uddannelser og foredrag, som omhandler småbørns- eller naturpædagogiske emner, der understøtter virksomhedens formål. Vi støtter også hvert år en NGO, der deler vores fokus på børn og natur. 

Om navnet Bonsai Instituttet

Navnet Bonsai betyder på japansk lille træ. På samme måde som et lille træ har behov for næring i form af omsorg, tid og de rette vækstbetingelser for at kunne vokse, har barnet i hele sin barndom brug for gode og omsorgsfulde rammer for at kunne udvikles til sit fulde potentiale.