Skip to the content

Om Bonsai Instituttet

Vores program henvender sig til forældre, pædagoger og andre, der arbejder med børn og har interesse i at skabe rammer for en god og sund barndom.

I tillæg har vi en ledelsesuddannelse til ledere i store og små institutioner, kommuner og private virksomheder. Vi består af en stor gruppe af interne og eksterne undervisere, som du kan læse mere om her.

Vi modtager gerne henvendelser fra fagpersoner, som vil gerne tilbyde en kursus eller uddannelse i samarbejde med os.

Om Bonsais vision

Bonsai Instituttets vision er rodfæstet i Børneøen Bonsai vision som er, at:

“Alle børn i Børneøen Bonsai har kærlige og efterlignelsesværdigt voksne omkring sig, som understøtter udfoldelsen af hvert enkelt barns indre lys”.

I Bonsai Institute arbejder vi derfor for at udbrede viden omkring Skandinaviske skovbørnehaver, småbørnspædagogik, naturpædagogik i sammenspil med Gordon Neufelds tilknytnings teori. Vores ambition er at inspirere så mange forældre og fagpersoner som muligt, både nationalt og internationalt, så der er grobund for at hjælpe små børn på vej ind i god og sund barndom med ro til leg og masser af natur.

Om Bonsais historie

Vores pædagogiske rødder næres af Børneøen Bonsai, en skov-, udflytter og Steiner børnehaven, hvor vi arbejder med skov-, natur og småbørnspædagogik i sammenspil med Gordon Neufelds tilknytningsteori. Vores erfaring og begejstring kommer fra over 20 års arbejde som vi gerne vil tilbyde til alle som er interesseret i og vil hjælpe med at løfte opgaven for at give vores børn en sund og god barndom. 

Bonsai´s Pædagogerne blev inspireret af idéen at bygge bro mellem barnets hjem og daginstitutionen for at tilbyde rammer for en tryg barndom. Efterspørgsel fra pædagogernes og forældrenes side blev til en stor uddannelsesprojekt, hvor vidensformidling og udvikling står i centrum. Idet blev broen understøttet af Bonsai Institute, som blev stiftet i 2018 af Rikke Rosengren, som er vores uddannelses og kursus center. Og det er her, hvor vi ser frem til at udvikle flere kurser omkring pædagogik, naturpædagogik, Gordon Neufelds tilknytningsteori, ledelsesopgaver samt kunstneriske emner. 

Den anden støttende søjle i vores bro er Blue Pearl Books forlag, som blev stiftet af Rikke Rosengren i 2019. Her har vi samlet alt vores pædagogiske viden i forskellige bøger, der kan bruges til dagligdagen som fagperson eller som forældre.

Hvis du har interesse at læse mere om vores forlag Blue Pearl Books klik her.

Hvis du vil gerne læse mere om vores fælles rødder i Børneøen Bonsai klik her.

Om navnet Bonsai Instituttet

Navnet Bonsai betyder på japansk lille træ. På samme måde som et lille træ har behov for næring i form af omsorg, tid og de rette vækstbetingelser for at kunne vokse, har barnet i hele sin barndom brug for gode og omsorgsfulde rammer for at kunne udvikles til sit fulde potentiale.