Skip to the content

LEDELSES- OG PERSONALEUDVIKLING

Coaching i arbejdslivet

Coaching kursus til alle der ønsker at blive bedre til at kommunikere og skabe givende samtaler ved at lytte ind til essensens af dialogen og tekniker til at stille spørgsmål, der åbner for nye indsiger.

Bæredygtig og bevidst ledelse 2020-2021

Brug dine ressourcer i fællesskabets interesse
Vi opstarter nyt hold på vores populære lederuddannelse, der hjælper dig med at sætte retning, samtidig med at du skaber dialog med dine kolleger og medarbejdere.

Bæredygtig ledelse - der giver mening 2019-2020

Brug dine ressourcer i fællesskabets interesse
Vi opstarter nyt hold på vores populære lederuddannelse, der hjælper dig med at sætte retning, samtidig med at du skaber dialog med dine kolleger og medarbejdere.

Få ny inspiration til dine ledelsesopgaver

”Kender du til paradokser som leder i coronatiden?”

Gratis webinar med Margrethe Gade

 

Ny pædagogisk gnist og inspiration i din hverdag

Hvordan bliver vi klogere og mere udforskende i vores daglige pædagogiske praksis?

Et 4 dages kursus, hvor vi i fællesskab udvikler nye måder at arbejde med pædagogikken på i dagligdagen.

PÆDAGOGISK FAGLIGE KURSER

Roots of Empathy - Online

En helt unik chance for at høre en af vor tids førende udviklingspsykologer, canadiske Dr. Gordon Neufeld. 

Roots of Empathy - online seminariet kan stadig ses indtil den 31. december 2021

Samvær med fordybelse

Til pædagogisk personale og andre interesserede i fordybelsesprocesser

Naturens gavnlige virkninger på børns udvikling

På dette kursus får du en praksisorienteret introduktion til, hvordan naturen fremmer børns udvikling både  mentalt, socialt, motorisk og sundhedsmæssigt.

De fem gyldne nøgler - konkrete råd til hverdagslivets enkle struktur

Kurset henvender sig til forældre, kommende forældre og pædagoger, der ønsker at se hverdagen udfra deres børns behov for at kunne fungerer optimalt i det moderne samfund. 

Er der leg nok i vores liv? Om vigtigheden af at skabe plads til leg.

Kurset henvender sig til pædagoger og fagfolk. Aftenen vil bestå af oplæg, diskussion og spørgsmål.

Vejleder i naturpædagogik - udfoldet i de pædagogiske læreplaner

Forløbet henvender sig til alle institutioner, pædagoger og pædagogmedhjælpere, der ønsker at dygtiggøre sig og blive mere synlige i arbejdet med fællesskaber centreret om naturen som fagligt omdrejningspunkt.

Tilknytningsbaseret pædagogik

Kurset er baseret på den canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufelds tilknytningsteori og henvender sig til pædagoger og andre, der arbejder med børn, som søger inspiration til deres praksis.

Tilknytning og grænsesætning

Kurset er baseret på den canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufelds tilknytningsbaserede tilgang til vores rolle som forældre.

Studiegruppe omkring bogen ”Barnets udvikling gennem tilknytning og leg”

Kom i dybden med forståelsen af bogen, som bygger på den canadiske psykolog Gordon Neufelds tilknytningsteori, og find måder at forbinde den med egen praksis.

Rudolf Steiners pædagogiske impuls til musikken i børnehaver og skoler

Kurset henvender sig til alle der interesserer sig for musik i arbejdet med børn. Alle er velkomne. Kendskab til musik/musikpædagogik er ingen forudsætning.

Om mad og ernæring i børnehaver og vuggestuer

Hvad er det antroposofiske syn på ernæring og hvad kræver Sundhedsstyrelsen. Kurset henvender sig til pædagoger, kokke, institutionsledere og andre med interesse i børns ernæring. 

The Vital Connection

The Vital Connection er en kursusrække bestående af 8 kurser, i serien Power to Parenting udviklet af den canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufeld. 

Har du forslag til et kursus vi skal holde?

Mangler du et kursus?

Har du et godt forslag til et kursus vi skal holde? Så skriv til os, så ser vi på mulighederne. 

KREATIVE KURSER

Naturlig farvning af tekstiler

Lær at bruge naturens elementer til farve af tekstiler - den helt naturlige måde 

Magiske stjerner

Kursus i dekorativ papir magi.

Lær hvordan man laver de smukkeste stjernelanterner

Kom mørketiden i møde med lys og varme fra den fineste stjerne-lanterne, som du selv laver på kurset.

Lær at folde de smukkeste vinduesengle

Lær at bruge dragepapir til vinduesengle i spændende fold.

Natur og skov terapi

Redskaber og teknikker til at lade op fysisk og psykisk i naturen.

OPLÆG OG UNDERVISNING UD AF HUSET

Få inspiration til at få skabt et fælles billede af de nye styrkede læreplaner

Igennem fordybelse i arbejdet med læreplaner skabes der fælles retning for institutionen, og processen med at forankre de nye læreplaner bliver sjov og en levende del af hverdagen.

 

Fagligt input til forældremøder eller personalemøder

Få en underviser ud for at give fagligt input til et forældremøde eller et møde i personalegruppen i din institution. Et oplæg fra en ekstern underviser kan kaste lys på emner I gerne vil bringe op eller have til diskussion.