Skip to the content

PÆDAGOGISK FAGLIGE KURSER

To heldages-seminarer med Gordon Neufeld i København

Hermed har du en helt unik chance for at møde en af vor tids førende udviklingspsykologer, canadiske Dr. Gordon Neufeld, internationalt anerkendt udviklingspsykolog og forfatter til bogen "HOLD ON TO YOUR KIDS - Why Parents need to matter more than Peers".

Gordon Neufeld fortæller om, hvordan du som forælder kan finde ind til det kærlige lederskab og dermed værne om dit barns emotionelle sundhed og tryghed.

De fem gyldne nøgler - konkrete råd til hverdagslivets enkle struktur

Om at skabe en indstilling til barndommen og barnets udvikling, der giver plads til tid, ro og naturlig omsorg. Kurset henvender sig til forældre, kommende forældre og pædagoger, der ønsker at se hverdagen udfra deres børns behov for at kunne fungerer optimalt i det moderne samfund. 

Naturens gavnlige virkninger på børns udvikling

Kurset henvender sig til forældre og fagfolk. På dette kursus får du en praksisorienteret introduktion til, hvordan naturen fremmer børns udvikling både  mentalt, socialt, motorisk og sundhedsmæssigt.

Er der leg nok i vores liv? Om vigtigheden af at skabe plads til leg.

Kurset henvender sig til pædagoger og fagfolk. Aftenen vil bestå af oplæg, diskussion og spørgsmål.

Vejleder i naturpædagogik - udfoldet i de pædagogiske læreplaner

Forløbet henvender sig til alle institutioner, pædagoger og pædagogmedhjælpere, der ønsker at dygtiggøre sig og blive mere synlige i arbejdet med fællesskaber centreret om naturen som fagligt omdrejningspunkt.

Tilknytningsbaseret pædagogik

Kurset er baseret på den canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufelds tilknytningsteori og henvender sig til pædagoger og andre, der arbejder med børn, som søger inspiration til deres praksis. Aftenen vil bestå af oplæg, diskussion og spørgsmål.

Tilknytning og grænsesætning

Kurset er baseret på den canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufelds tilknytningsbaserede tilgang til vores rolle som forældre. Det henvender sig til forældre og bedsteforældre, som ønsker at styrke deres forældreskab. Aftenen vil bestå af oplæg, diskussion og spørgsmål.

Studiegruppe omkring bogen ”Barnets udvikling gennem tilknytning og leg”

Kom i dybden med forståelsen af bogen, som bygger på den canadiske psykolog Gordon Neufelds tilknytningsteori, og find måder at forbinde den med egen praksis.

Rudolf Steiners pædagogiske impuls til musikken i børnehaver og skoler

Kurset henvender sig til alle der interesserer sig for musik i arbejdet med børn. Alle er velkomne. Kendskab til musik/musikpædagogik er ingen forudsætning.

Om mad og ernæring i børnehaver og vuggestuer

Hvad er det antroposofiske syn på ernæring og hvad kræver Sundhedsstyrelsen, herunder hvor stor en del af barnets daglige kost, der skal dækkes i institutionen. Kurset henvender sig til pædagoger, kokke, institutionsledere og andre med interesse i børns ernæring. 

The Vital Connection

Om hvor vigtigt det er for vores børns udvikling og trivsel, at de føler sig rummede, sete og knyttede til os. The Vital Connection er en kursusrække bestående af 8 kurser, i serien Power to Parenting udviklet af den canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufeld. 

LEDELSES- OG PERSONALEUDVIKLING

Bæredygtig ledelse - der giver mening 2019-2020

Brug dine ressourcer i fællesskabets interesse
Vi opstarter nyt hold på vores populære lederuddannelse, der hjælper dig med at sætte retning, samtidig med at du skaber dialog med dine kolleger og medarbejdere.

Ny pædagogisk gnist og inspiration i din hverdag

Hvordan bliver vi klogere og mere udforskende i vores daglige pædagogiske praksis?

Et 4 dages kursus, hvor vi i fællesskab udvikler nye måder at arbejde med pædagogikken på i dagligdagen.

Bæredygtig ledelse - der giver mening

Brug dine ressourcer i fællesskabets interesse
Velkommen til en lederuddannelse, der hjælper dig med at sætte retning, samtidig med at du skaber dialog med dine kolleger og medarbejdere.

Bæredygtig ledelse - der giver mening 2020-2021

Brug dine ressourcer i fællesskabets interesse
Vi opstarter nyt hold på vores populære lederuddannelse, der hjælper dig med at sætte retning, samtidig med at du skaber dialog med dine kolleger og medarbejdere.

KREATIVE KURSER

Sjov med papir

Du har muligvis hørt om origami. Papir kan foldes på mange måder, flere end man lige forestiller sig. Her lærer du at lave sjove og smukke ting i flere dimensioner med mangefarvet papir. 

Lær hvordan man laver de smukkeste stjernelanterner

Kom mørketiden i møde med lys og varme fra den fineste stjerne-lanterne, som du selv laver på kurset.

Lær at folde de smukkeste vinduesengle

Lær at bruge dragepapir til vinduesengle i spændende fold

Lær at lave og smagssætte din egen kombucha

Kombucha er en fantastisk gavnlig og læskende drik, der er resultatet af en fermenteringsproces af varierende længde og karakter. 

Natur og skov terapi

Redskaber og teknikker til at lade op fysisk og psykisk i naturen.

OPLÆG OG UNDERVISNING UD AF HUSET

Få inspiration til at få skabt et fælles billede af de nye styrkede læreplaner

Igennem fordybelse i arbejdet med læreplaner skabes der fælles retning for institutionen, og processen med at forankre de nye læreplaner bliver sjov og en levende del af hverdagen.

 

Fagligt input til forældremøder eller personalemøder

Få en underviser ud for at give fagligt input til et forældremøde eller et møde i personalegruppen i din institution. Et oplæg fra en ekstern underviser kan kaste lys på emner I gerne vil bringe op eller have til diskussion.