Pædagogisk inspiration

I 2023 tog vi imod besøg fra enkelte personer, men også fra grupper af studerende, professorer mfl., der alle var interesseret i og efterspurgte mere viden om naturpædagogik, og den måde vi arbejder med børn i vuggestuerne og børnehavegrupperene i Børneøen Bonsai. Vi var meget overrasket og taknemlige for den faglig dialog og den inspiration, som opstod under besøgene. Derfor vil vi gerne åbne op og tilbyde at dele vores erfaring og viden om småbørns- og naturpædagogik såvel som ledelsesperspektiver med dig og din institution.

Lad dig inspirere og kontakt os gerne.

Fagligt oplæg til årsmødet, ledelsesmøde, eller personalemøde

Fagligt oplæg til forældremøde

Pædagogisk dag på Børneøen Bonsai 

Besøg Børneøen Bonsai og få en tur i skoven

Fagligt udveksling, studieophold, praktik og undersøgelser