Privatlivspolitik

Bonsai Instituttets privatlivspolitik har til formål både indadtil og udadtil at skabe tryghed i forhold til, hvordan vi på instituttet behandler de oplysninger, vi indsamler fra hjemmesidebesøgende, vores kunder og vores nyhedsbrevslæsere.

Dataansvarlig

Bonsai Institute er den dataansvarlige for behandling af vores kunders og hjemmesidebesøgendes personoplysninger.

Bonsai Institute
Jægersborg Allé 2A
2920 Charlottenlund
CVR nr: 40 58 99 45
Tlf. +45 3930 1920
Email: uddannelse@bonsainet.dk

Har du spørgsmål til vores behandling af din personoplysninger, kan du skrive til uddannelse@bonsainet.dk

Behandlingsaktiviteter

Vores behandlingsaktiviteteter som dataansvarlig inkluderer følgende:

Når du besøger vores hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside anvender vi cookies, hvilket du kan læse nærmere om i vores cookiepolitik her.

Når du kontakter os
Når du skriver (via email eller sociale medier) eller ringer til os, vil vi behandle dine personoplysninger (typisk navn, email og telefonnummer), så vi kan indgå i en dialog, fx for at svare på spørgsmål angående vores ydelser og produkter. Vi behandler kun de personoplysninger, som du giver os.

Denne behandlingsaktivitet sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Når du tilmelder dig en af vores kurser eller uddannelser

Når du laver en booking, så indsamler vi følgende personoplysninger fra dig:
– Fulde navn
– Firmanavn (frivilligt)
– Telefonnummer
– Email
– Adresse
– EAN nummer (friviliigt)
– Betalingskortoplysninger (se nærmere beskrivelse nedenfor)
– Fødselsdato (frivilligt)

Disse informationer indsamler vi, for at kunne sikre at du modtager den korrekte ydelse, gennemføre din bestilling og kontakte dig om relevant information vedrørende din tilmelding eller ved eventuelle problemer mv., fx hvis vi bliver forhindret i at afholde det tilmeldte kursus.

Når du indtaster dine betalingskortoplysninger, så opbevares de ikke af os, men sendes krypteret direkte fra vores betalingsgateway (Freepay) til vores betalingsindløser (NETS). Vi bliver blot gjort opmærksom på om der er betalt eller ej.

Denne behandlingsaktivitet sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (ved indgåelse af kontrakt).

Nyhedsbrev
Vores nyhedsbrev kan du frit tilmelde dig til, både i forbindelse med tilmelding og ved udfyldelse af en formular på vores hjemmeside. Du modtager kun disse mails, hvis du har givet samtykke og kan altid afmelde dig igen. Afmelding sker ved at klikke på linket i bunden af de tilsendte emails eller ved at skrive til os på uddannelse@bonsainet.dk.

Formålet med vores nyhedsbrev er at sende emails med informationer om og tilbud fra Bonsai Institute, herunder eventuelle rabatter og nyheder om nye kurser og uddannelser mm.

I forbindelse med tilmelding indsamler vi dit navn og din mailadresse.

Denne behandlingsaktivitet sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Vi behandler din personoplysninger så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig, vil vi gemme din oplysninger i højst 2 år efter seneste mail er blevet sendt, jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring
Bogføringsloven kræver at vi gemmer alle regnskabsbilag. Det indebærer fakturaer og lignende, hvor der kan indgå navn, adresse og kontaktoplysninger mm.

Denne behandlingsaktivitet sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c (et lovmæssigt krav).

Disse personoplysninger opbevares i min. 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Tidsperiode for opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe vi har brug for disse. Tidsperioden for dette varierer afhængigt af behandlingsaktiviteten.

Databehandlere

Vi har indgået aftaler med følgende databehandlere for at foretage ovenstående behandlingsaktiviteter:

– One.com til hosting af hjemmeside
– Mailchimp til nyhedsbrev
– E-conomic til bogføring

Tredjelandsoverførsler
Vores databehandler Mailchimp, som vi bruger til at sende vores nyhedsbrev, er en amerikansk virksomhed. Når vi opbevarer dit navn og email i Mailchimp, så bliver dine oplysninger derfor overført til USA. Da det er et usikkert tredjeland (databeskyttelsesniveauet er ikke på højde med det, vi har i EU) ifølge EU Komissionen, må vi ikke overføre dertil uden yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Derfor er der, i vores databehandlingsaftale med Mailchimp, tilføjet nogle standard kontraktuelle klausuler (ofte omtalt SCCs), der skal sikre at sikkerheden er på niveau med hvad der kræves af Databeskyttelseforordningen. Det kan du læse mere om på Mailchimps hjemmeside her.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig nogle rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

For at gøre brug af dine rettigheder, bedes du skrive til uddannelse@bonsainet.dk

Ret til indsigt
Du har ret til at se hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse
Har vi urigtige personoplysninger om dig, har du ret til at få dem berigtiget

Ret til sletning
I nogle tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger slettet, fx hvis vi har modtaget dem i forbindelse med tilmelding af vores nyhedsbrev. I nogle tilfælde er der dog forhold som overstiger denne ret, fx det førnævnte lovkrav i forhold til bogføring.

Ret til begrænsning
I nogle tilfælde har du ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt du har ret til begrænsning, må vi kun behandle dine personoplysninger (udover opbevaring), hvis du har givet samtykke, for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, eller ved beskyttelse af en anden person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Mener du, at vi behandler dine personoplysninger uden den nødvendige hjemmel, kan du gøre indsigelse ved at kontakte os på uddannelse@bonsainet.dk.

Ret til dataportabilitet
I nogle tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinelæsbart format, så du kan få dem overført fra én dataansvarlig til en anden på en nem måde.

Tilbagetrækning af samtykke
Når vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke, så kan du altid trække dit samtykke tilbage. Herefter vil vi omgående stoppe med yderligere behandling. Dette omfatter særligt vores nyhedsbrev.

Klage til Datatilsynet
Er du utilfreds med vores behandlings af dine personoplysninger, så har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan læse mere om dine rettigheder.

 

Vi holder løbende denne privatlivspolitik opdateret. Såfremt eventuelle ændringer vurderes at være væsentlige, vil vi kontakte dem det vedrører.

Senest opdateret d. 04.10.2022