Privatlivspolitik

Bonsai Instituttets privatlivspolitik har til formål både indadtil og udadtil at skabe tryghed i forhold til, hvordan vi på instituttet behandler de oplysninger, vi indsamler fra vores studerende og øvrige kunder, vores nyhedsbrevslæsere, ansatte og undervisere.

Vi opdaterer løbende vores Privatlivspolitik, så der altid er overensstemmelse mellem lovgivningen og vores måde at behandle de oplysninger, du betror os.

Bonsai Instituttet er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig. Vores kontaktoplysninger er:

Bonsai Instituttet
Jægersborg Allé 2A
2920 Charlottenlund

CVR nr: 40 58 99 45

Tlf. 3930 1920
Email: uddannelse@bonsainet.dk

Kategorier af personoplysninger: Hvilke informationer indsamler vi?

Kursister på instituttet:
Når du skal deltager på en af vores uddannelser har vi brug for dit navn, din emailadresse og telefonnummer samt oplysninger om tidligere uddannelser og erhvervserfaring.

I løbet af uddannelsen gemmer vi desuden udtalelser ifm. dine eksaminer som dokumentation for din faglige udvikling. I henhold til vores forpligtelser som institut uddeler og indsamler vi ligeledes spørgeskemaer om uddannelsens kvalitet, som du udfylder med navn i løbet af uddannelsen.

Modtager af vores nyhedsbrev:
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, beder vi om din emailadresse.

Deltager i arrangementer:
Når du tilmelder dig vores foredrag og vores kurser registrerer vi dit navn og din emailadresse samt mobilnummer på en deltagerliste, så vi kan kontakte dig og give dig praktisk information om det arrangement, du er tilmeldt.

Kontakter du os:
Når du skriver til os via kontaktformularen på vores hjemmeside, oplyser du din emailadresse.

 

Formål: Hvordan anvender vi dine informationer?

Bonsai Instituttets nyhedsbrev og din emailadresse:
Er du tilmeldt vores nyhedsbrev, indgår din emailadresse på en liste over modtagere af Bonsai Instituttets nyhedsbrev.

Kontaktformularen og din emailadresse:
Når du skriver til os via kontaktformularen bruger vi udelukkende din emailadresse til at sende et svar på din henvendelse.

E-mailadresse og telefonnummer til andet brug:
Når du tilmelder dig vores arrangementer, kurser og uddannelser, bruger vi din emailadresse og telefonnummer til at kontakte dig og sende dig tilmeldingsbekræftelser, fakturaer samt praktisk og generel information om arrangementet, du er tilmeldt.

Modtagere og databehandlere: Hvem har adgang til dine oplysninger?

Vi videregiver eller overlader personoplysninger som emailadresse, navn, adresse og telefonnummer til relevante medarbejdere, herunder regnskabs- og administrativt personale.

Modtagere af vores nyhedsbrev: 
Vi anvender en professionel nyhedsbrevstjeneste, Mailchimp, som vi har indgået en databehandleraftale med. Det betyder, at der bliver passet godt på din emailadresse og at den ikke bruges til andet end at sende dig nyhedsbreve fra Bonsai Instituttet. Nyhedsbrevene indeholder tekster om pædagogisk faglige emner og markedsføring for vores arrangementer, kurser og uddannelser.

Modtager af fakturaer:
Når du handler med Bonsai Instituttet, sender vi dig fakturaer via din emailadresse.


Opbevaring: Hvordan gemmer vi dine informationer

Bonsai Instituttet gemmer udelukkende dine oplysninger elektronisk.

Modtager vi dokumenter fra dig i papirformat, indscanner vi det og gemmer det elektronisk. Herefter makulerer vi de pågældende dokumenter.

Tid: Hvor længe gemmer vi dine informationer

Når vi opbevarer dine personoplysninger lægger vi vægt på dels, hvor længe vi har behov for oplysningerne, for at yde dig den service, vi gerne vil yde til dig som kunde og dels i forhold til lovgivningskravene.

I henhold til skatte- og bogføringsloven opbevarer vores bogholderi dine faktureringsoplysninger i 5 år efter vi senest har sendt dig en faktura i vores elektroniske faktureringssystem. Herefter slettes de.

Emailadresser:
Du kan til en hver tid framelde dig vores nyhedsbrev ved et enkelt klik i bunden af vores nyhedsbreve. Framelder du dig nyhedsbrevet vil din emailadresse automatisk blive fjernet fra listen over modtagere.

Sociale medier:
Bonsai Instituttet har profiler på Facebook og Instagram.

Billeder:
Bonsai Instituttet fotograferer og filmer undervisningssituationer til markedsføringsbrug. I henhold til GDPR indhenter instituttet særskilte samtykker fra personer, som figurerer på billeder og informerer om det specifikke formål billedet skal bruges til, såfremt billedet bliver offentliggjort på instituttets hjemmeside, sociale medier eller anvendt i trykt eller online markedsføringsmateriale.

Bonsai Instituttet videregiver eller sælger ikke fotografier eller videosekvenser til 3. part.

Hvad er dine rettigheder?

Du kan til enhver tid bede os oplyse, hvilke informationer om dig, vi har gemt. Du kan til enhver tid bede os om at slette enkelte eller alle af de oplysninger om dig, vi har gemt. Hvis du har spørgsmål, ønsker at vide noget om, hvilke oplysninger, vi har om dig eller ønsker dine oplysninger slettet, kan du kontakte os på uddannelse@bonsainet.dk.

Tak fordi du læste med.