Lederuddannelsen i samarbejde med Marjatta

Bæredygtig og bevidst ledelse 2024

Start d. 30. januar 2025

En lederuddannelse, der hjælper dig med at skabe kontakt til dig selv og din opgave som leder, hvor vi udforsker, hvordan lederskab kan udøves i nutiden samtidig med at vi bruger vores erfaringer fra fortiden og lader os inspirere af fremtiden. Teoretisk tager uddannelsen sit afsæt i Otto Scharmers U-teori og i den systemiske metode, og handler om, hvordan vi kan udøve lederskab, der forener hjertets visdom med hjernens rationalitet.

Udbytte

En lederuddannelse, der hjælper dig med at skabe kontakt til dig selv og din opgave som leder, hvor vi udforsker, hvordan lederskab kan udøves i nutiden samtidig med at vi bruger vores erfaringer fra fortiden og lader os inspirere af fremtiden. Det er vores mål med uddannelsen,

 • at du igennem uddannelsen vil stå styrket og opnå større mod på opgaverne i dit arbejde
 • at du kan skabe klare budskaber og bidrage til effektfulde forandringer i din organisation
 • at du bliver trænet i at se konflikter og svære situationer som muligheder
 • at du mestrer et nærvær, der skaber grobund for arbejds- glæde og bæredygtighed i din organisation
 • at du leder med engagement og kærlighed


Hvem kan deltage?

Alle der har med ledelse at gøre i deres arbejde: Nuværende og kommende ledere, gruppe- og teamledere, procesledere, souschefer og andre med ledelsesansvar, for eksempel lærere, medarbejdere og andre ressourcepersoner. Vi henvender os både til private og offentlige virksomheder, institutioner, sko- ler, og alle der arbejder med kreative og udviklende processer. Uddannelsen kan også give stort udbytte til dig, der arbejder med udvikling og kommunikation eller dig som har en selvstændig virksomhed.

Opbygning af uddannelsen

Lederuddannelsen har sit teoretiske fundament i Otto Scharmers U-teori og i den systemiske metodes fokus på fællesskabets sprog, relationer og meningsskabelse. Teorierne handler om, hvordan vi kan udøve lederskab, der forener hjertets visdom med hjernens rationalitet. Vi arbejder med at se på organisatorisk læring som et udtryk for at fortidens styrker smelter sammen med fremtidens muligheder.
Uddannelsen arbejder i tre sammenhængende dimensioner: En kunstnerisk, en teoretisk og en praktisk med metoder og øvelser, du kan tage med hjem og bruge.
Uddannelsen består af 7 moduler á 2 dage med hver deres særlige tema:

MODUL 1

Ledelse og kommunikation

30. og 31. januar 2025 Kl. 9-16, begge dage i København

På basis af en gennemgang af Teori U og systemisk forståelse ser vi på, hvordan vi kan arbejde med at blive dygtige til kommunikation ved at:

 • Sætte retning
 • Udforske nye muligheder
 • Skabe konstruktiv dialog
 • Udforske, hvad det vil sige, at arbejde
  som leder i meget komplekse sammenhænge

MODUL 2

Mit personlige lederskab

27. og 28. marts 2025 Kl. 9-16, begge dage i København

Vi arbejder med dine personlige værdier i ledelse:

 • Hvem er du som leder
 • Hvordan positionerer du dig som leder
 • Hvilke kompetencer vil du bygge og
  udfolde
 • Vi ser på, hvordan værdibaseret ledelse bliver brugt i din organisation og af dig.

MODUL 3

Kommunikation i praksis

22. og 23. maj 2025 Kl. 9-16, begge dage i København

Vi øver og træner værktøjer, du kan bruge i din kommunikation i dagligdagen:

 • Præsentation
 • Mødeledelse
 • Facilitering
 • Metoder til at skabe bevægelse og samarbejde på møder

MODUL 4

Organisation og læring

19. og 20. juni 2025 Kl. 9-16, begge dage i København

På baggrund af Illeris læringsteori og Scharmers forståelse af læring fra fremtiden ser vi på:

 • Observation og feedback i pædagogiske institutioner
 • Hvordan afdækker vi og holder fokus på kerneopgaven?
 • Hvordan skaber vi en bæredygtig fremtid sammen?

MODUL 5

Fra konflikt til integration, måder at arbejde med konflikter på

28. og 29. august 2025 Kl. 9-16, begge dage i København

Otto Scharmer arbejder med begrebet absencing: fravær af nærvær. Vi arbejder med:

 • At møde konflikten og forme den til noget, der er gavnligt for organisationen
 • At træne den svære samtale med den enkelte
 • At håndtere møder, der har konfliktpotentiale
 • At se på håndtering af følelser og mønstre i konflikter

MODUL 6

Kend din organisation

2. og 3. oktober 2025 Kl. 9-16, begge dage i København

På baggrund af Lievegoeds socialøkologiske organisationsteori ser vi på din organisation og dens kerneopgave i forhold til dens vej igennem en organisations udvik- lingsfaser:

 • Hvad er opgaven i hver fase
 • Hvad er forcerne
 • Og hvad er opmærksomhedspunkterne
  for dig som leder?

MODUL 7

Ledelse i forhold til en bæredygtig fremtid

20. og 21. november 2025 Kl. 9-16, begge dage hos Marjatta

 

 • Vi arbejder med din fremtidsfortælling som leder
 • Vi arbejder med din institutions fremtid
 • Vi bruger Steiners fordybelsesprocesser og Scharmers presencing og case clinic

Uddannelsen gennemføres i samarbejde med

Det siger to af vores tidligere deltagere

“Jeg kan varmt anbefale denne lederuddannelse. Det spændende, faglige stof formidles på en meget levende måde, og opgaverne er relevante og giver ikke blot stof til eftertanke, men også lyst til at gå direkte tilbage til arbejdspladsen og afprøve de nye værktøjer og ideer.”
– Denice Valentin, Aurora Børnehus

“Den svære samtale og de ustrukturerede personalemøder har jeg fået et godt billede af at kunne arbejde konstruktivt med på lederuddannelsen. Det er dejligt, at man i samarbejde med andre, kan blive inspireret til sin egen udvikling.
Tak for at I skabte muligheden!”
– Susan Ljungbeck Strandfelt, Børnehaven Nøkken

Underviseren

Margrethe Gade, cand. mag., leder gennem 16 år, underviser på diplomuddannelsen i ledelse på DTU, certificeret U-facilitator og coach. Arbejder bl.a. som konsulent i pædagogiske institutioner, herunder organisationer med socialpædagogisk formål.

Gæsteundervisere

Susanne Friis
Leder af Uddannelses- og Kulturcenter Marjatta
uddannelsemarjatta.dk

Rikke Rosengren
Leder og medstifter af Rudolf Steiner skovbørnehaven Børneøen Bonsai, Bonsai Institute og forlaget Blue Pearl Books
rikkerosengren.dk

Elisabeth Halkier-Nielsen
Underviser i eurytmi ved Rudolf Steiner Børnehaveseminaret, Charlottenlund.

Pris og praktiske oplysninger

35.000 kr.

Studieafgiften er momsfritaget. Prisen på 35.000,- (jf. 7 x 5.000 = 35.000,-) er inklusiv undervisningsmateriale og forplejning, men eksklusiv bøger. For enkeltmoduler er studieafgiften 6.000,- (skriv til os, hvis det har interesse).

Uddannelsen giver et diplom som dokumentation for videreuddannelse i ledelse ved deltagelse på alle 7 moduler.
Vi optager maks 20 studerende.

Sted: Alle moduler bliver afholdt på Skt. Johannesgården.
Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 2200 København N.

Spørgsmål rettes til Rikke på +45 23807464, uddannelse@bonsainet.dk eller via kontaktformularen.

Har du spørgsmål?

4 + 11 =