Bæredygtig og bevidst ledelse

En lederuddannelse, der hjælper dig med at skabe kontakt til dig selv og din opgave som leder, hvor vi udforsker, hvordan lederskab kan udøves i nutiden samtidig med at vi bruger vores erfaringer fra fortiden og lader os inspirere af fremtiden. Teoretisk tager uddannelsen sit afsæt i Otto Scharmers U-teori og i den systemiske metode, og handler om, hvordan vi kan udøve lederskab, der forener hjertets visdom med hjernens rationalitet.

Opbygning af forløbet

Vores lederuddannelse vil bidrage med værktøj, metoder og dialogformer der kan berige din daglige ledelsespraksis. Det er vores mål med uddannelsen,

 • at du bliver bedre til at håndtere konflikter og de svære situationer
 • at din ledelseskommunikation bliver tydelig – at du er i stand til at skabe klare budskaber og dermed kan bidrage til effektfuld forandringer i din organisation
 • at du kan øge motivationen og samskabelse, og derved skabe grobund for arbejdsglæde blandt medarbejderne
 • at du vil mestre en nærværsorienteret tilgang til din ledelsespraksis, der skaber grobund for bæredygtighed i din organisation
 • at du igennem uddannelsen vil stå styrket og opnå større mod på opgaverne i dit arbejde

Lederuddannelsen har sit teoretiske fundament i Otto Scharmers U-teori og i den systemiske metodes fokus på fællesskabets sprog, relationer og meningsskabelse. Teorierne handler om, hvordan vi kan udøve lederskab, der forener hjertets visdom med hjernens rationalitet. Vi arbejder med at se på organisatorisk læring som et udtryk for at fortidens styrker smelter sammen med fremtidens muligheder.

Uddannelsen arbejder i tre sammenhængende dimensioner: En kunstnerisk, en teoretisk og en praktisk med metoder og øvelser, du kan tage med hjem og bruge.

Forløbet består af 7 moduler á 2 dage med hver deres særlige tema:

 • Ledelse og kommunikation
 • Mit personlige lederskab
 • Kommunikation i praksis
 • Konflikthåndtering
 • Kend din organisation
 • Organisation og læring
 • Ledelse i forhold til en bæredygtig fremtid

Modul 1: 
29 og 30 oktober 2020
Kl 9-16 begge dage, København

Modul 2:
26 og 27 november 2020
Kl 9-16 begge dage, København

Modul 3 – ONLINE via ZOOM:  
19 marts og 12 april 2021
Kl 9-14 begge dage

Modul 4:
3 og 4 juni 2021
Kl 9-16 begge dage, København

Modul 5: 
26 og 27 august 2021
Kl 9-16 begge dage, København

Modul 6: 
30 september og 1 oktober 2021
Kl 9-16 begge dage, Marjatta

Modul 7: 
28 og 29 oktober 2021
Kl 9-16 begge dage, København

Hvem kan deltage?

Alle der har med ledelse at gøre i deres arbejde: Nuværende og kommende ledere, gruppe- og teamledere, procesledere, souschefer og andre med ledelsesansvar, for eksempel lærere, medarbejdere og andre ressourcepersoner. Vi henvender os bredt til både private og offentlige virksomheder, institutioner, skoler, og alle der arbejder med kreative og udviklende processer.

Uddannelsen kan også give stort udbytte til dig, der arbejder med udvikling og kommunikation eller dig som har en selvstændig virksomhed. Igennem uddannelsen får du mulighed for at udveksle viden og erfaring i et meningsfuldt netværk.

Kurset gennemføres i samarbejde med Marjatta Uddannelsescenter.

Praktiske oplysninger

Studieafgift:
35.000,- (jf. 7 x 5.000) inkl. undervisningsmaterialer og forplejning, ekskl. bøger. For enkeltmoduler er studieafgiften 6.000,-.

Uddannelsen giver et diplom som dokumentation for videreuddannelse i ledelse.

Sted:
København: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 2200 Kbh N. 
Sydsjælland: Uddannelsescenter Marjatta, Strandvejen 15, 4733 Tappernøje. 

Undervisere

Margrethe Gade, cand. mag., leder gennem 16 år, underviser på diplomuddannelsen i ledelse på DTU, certificeret U-facilitator og coach. Arbejder bl.a. som konsulent i pædagogiske institutioner, herunder organisationer med so-cialpædagogisk formål. 

Gæsteundervisere, blandt andet: 

Terje Erlandsen, leder af Uddannelses- og Kulturcenter Marjatta. www.uddannelsemarjatta.dk 

Rikke Rosengren, leder og medstifter af Rudolf Steiner skovbørnehaven Børneøen Bonsai, Bonsai Institute og forlaget Blue Pearl Books. www.rikkerosengren.dk 

Elisabeth Halkier-Nielsen, underviser i eurytmi ved Rudolf Steiner Børnehaveseminaret, Charlottenlund. 

Lisbeth Kolmos, læge, ph.d., tidligere leder ved Helsecenter Marjatta.

Læs mere om uddannelsen – download PDF 

Tilmelding og spørgsmål rettes til Rikke på +45 23807464 eller uddannelse@bonsainet.dk

Betingelser: Tilmeldning er bindende, og købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning fra arrangørens side. Ændringer i lokalitet indebærer ikke aflysning og pengene refunderes normalt ikke. 

Referencer

“Jeg kan varmt anbefale denne lederuddannelse. Det spændende, faglige stof formidles på en meget levende måde, og opgaverne er relevante og giver ikke blot stof til eftertanke, men også lyst til at gå direkte tilbage til arbejdspladsen og afprøve de nye værktøjer og ideer.” 
Denice Valentin, Aurora Børnehus

“Hver gang jeg vender tilbage til børnehaven efter et uddannelsesmodul, føler jeg mig bedre klædt på, til at varetage den store og vigtige opgave som leder. Alt det vi lærer på uddannelsen er noget jeg kan bruge. Undervisningen er meget brugbar i det daglige, og den er aldrig kedelig, fordi vi veksler mellem teori og praksis. Sidst men ikke mindst er det spændende, at møde andre der er i samme jobs ellers jobs der ligner, så selv i pauserne lærer jeg noget, eller udveksler og giver læring fra mig.”
Githa Katrine Lyhne Pronk, Leder

“Den svære samtale og de ustrukturerede personalemøder har jeg fået et godt billede af at kunne arbejde konstruktivt med på lederuddannelsen. Det er dejligt, at man i samarbejde med andre, kan blive inspireret til sin egen udvikling.
Tak for at I skabte muligheden!” 
Susan Ljungbeck Strandfelt, Børnehaven Nøkken