Skip to the content

Bæredygtig ledelse - der giver mening

Få inspiration til din ledelsesopgave og brug dine ressourcer i fællesskabets interesse

Bæredygtig ledelse – Fremtidsorienteret ledelse
En lederuddannelse, der hjælper dig med at sætte retning, samtidig med at du skaber dialog med dine kolleger og medarbejdere. En uddannelse om, hvordan lederskab udøves i en verden, hvor læring fra fortid og fremtid løbende skal smelte sammen.Opbygning af forløbet

Vores lederuddannelse vil bidrage med værktøj, metoder og dialogformer der kan berige din daglige ledelsespraksis. Det er vores mål med uddannelsen,

 • at du bliver bedre til at håndtere konflikter og de svære situationer
 • at din ledelseskommunikation bliver tydelig – at du er i stand til at skabe klare budskaber og dermed kan bidrage til effektfuld forandringer i din organisation
 • at du kan øge motivationen og samskabelse, og derved skabe grobund for arbejdsglæde blandt medarbejderne
 • at du vil mestre en nærværsorienteret tilgang til din ledelsespraksis, der skaber grobund for bæredygtighed i din organisation
 • at du igennem uddannelsen vil stå styrket og opnå større mod på opgaverne i dit arbejde

Lederuddannelsen har teoretisk fundament i Otto Scharmers U-teori og i den systemiske metodes fokus på fællesskabets sprog, relationer og meningsskabelse. Teorien omhandler, hvordan lederskab udøves i en verden, hvor læring fra fortid og fremtid løbende skal smelte sammen.

Uddannelsen inkluderer tre perspektiver: Kunstnerisk form, teoretiske perspektiver og praktiske værktøjer i form af metoder og øvelser, du kan tage med hjem og bruge.

Forløbet består af 7 moduler á 2 dage med hver deres særlige tema:

 • Ledelse og kommunikation
 • Mit personlige lederskab
 • Kommunikation i praksis
 • Konflikthåndtering
 • Kend din organisation
 • Organisation og læring
 • Ledelse i forhold til en bæredygtig fremtid

Modul 1: 
29 og 30 oktober 2020
Kl 9-16 begge dage, København

Modul 2:
26 og 27 november 2020
Kl 9-16 begge dage, København

Modul 3: 
21 og 22 januar 2021
Kl 9-16 begge dage, København

Modul 4: 
18 og 19 marts 2021
Kl 9-16 begge dage, Marjatta

Modul 5:
3 og 4 juni 2021
Kl 9-16 begge dage, København

Modul 6: 
26 og 27 august 2021
Kl 9-16 begge dage, Sydsjælland

Modul 7: 
30 september og 1 oktober 2021
Kl 9-16 begge dage, København

Hvem kan deltage?Alle der har med ledelse at gøre i deres arbejde: Nuværende og kommende ledere, gruppe- og teamledere, procesledere, souschefer og andre med ledelsesansvar, for eksempel lærere, medarbejdere og andre ressourcepersoner. Vi henvender os bredt til både private og offentlige virksomheder, institutioner, skoler, og alle der arbejder med kreative og udviklende processer.

Uddannelsen kan også give stort udbytte til dig, der arbejder med udvikling og kommunikation eller dig som har en selvstændig virksomhed. Igennem uddannelsen får du mulighed for at udveksle viden og erfaring i et meningsfuldt netværk.

 Kurset gennemføres i samarbejde med Marjatta Uddannelsescenter.

Praktiske oplysninger

Studieafgift:
AFVENTER pr. modul inkl. moms, undervisningsmaterialer og forplejning, ekskl. bøger.
Tilmeld dig hele forløbet samlet: AFVENTER

Sted:
København: AFVENTER
Sydsjælland: Uddannelsescenter Marjatta, Strandvejen 15, 4733 Tappernøje. 

Undervisere: 
Margrethe Gade, cand. mag., leder gennem 16 år, underviser på diplomuddannelsen i ledelse, certificeret u-facilitator og coach.

Terje Erlandsen, leder af Uddannelses- og Kulturcenter Marjatta. www.uddannelsemarjatta.dk

Rikke Rosengren, leder og medstifter af Børneøen Bonsai. www.rikkerosengren.dk

 

Tilmelding og spørgsmål rettes til Maria på +45 2074 0784 eller uddannelse@bonsainet.dk

Referencer

"Jeg kan varmt anbefale denne lederuddannelse. Det spændende, faglige stof formidles på en meget levende måde, og opgaverne er relevante og giver ikke blot stof til eftertanke, men også lyst til at gå direkte tilbage til arbejdspladsen og afprøve de nye værktøjer og ideer."

"Hver gang jeg vender tilbage til børnehaven efter et uddannelsesmodul, føler jeg mig bedre klædt på, til at varetage den store og vigtige opgave som leder. Alt det vi lærer på uddannelsen er noget jeg kan bruge. Undervisningen er meget brugbar i det daglige, og den er aldrig kedelig, fordi vi veksler mellem teori og praksis. Sidst men ikke mindst er det spændende, at møde andre der er i samme jobs ellers jobs der ligner, så selv i pauserne lærer jeg noget, eller udveksler og giver læring fra mig."

"Den svære samtale og de ustrukturerede personalemøder har jeg fået et godt billede af at kunne arbejde konstruktivt med på lederuddannelsen. Det er dejligt, at man i samarbejde med andre, kan blive inspireret til sin egen udvikling.
Tak for at I skabte muligheden!"