Opkvalificering i Steinerpædagogik i Aarhus 2021-22

Forløbet giver en grundlæggende teoretisk og praktisk introduktion til Rudolf Steinerpædagogik med et særligt fokus på det antroposofiske menneskebillede, indlevelse, rytme, børnebetragtninger, sansepleje, kunstnerisk-æstetiske metoder, samt pædagogens egen udvikling.

Tilmeld dig ved at skrive til: vkru@marjatta.dk

Opbygning af forløbet

Målet er, at styrke den Steinerpædagogiske praksis i daginstitutionerne, samt at give medarbejdere med almen pædagogisk uddannelse mulighed for et kompetenceløft og mulighed for at integrere den Steinerpædagogiske tilgang og det antroposofiske menneskebillede i deres arbejde.

Forløbet giver en grundlæggende teoretisk og praktisk introduktion til Rudolf Steinerpædagogik med et særligt fokus på det antroposofiske menneskebillede, indlevelse, rytme, børnebetragtninger, sansepleje, kunstnerisk-æstetiske metoder, samt pædagogens egen udvikling.

Undervisningsform 
Forelæsninger, gruppearbejde, vejledning, egen-aktivitet, æstetisk læring og refleksion.

Mellem hvert modul skrives et refleksionsnotat ca.1 side over et selvvalgt tema fra undervisningen som gives særlig opmærksomhed og afprøves i pædagogisk praksis.

Uddannelsen afsluttes med en projektopgave på 10-12 sider. Den indeholder en børnebetragtning og behandler en konkret pædagogisk problemstilling. Formålet er, at øve praktisk anvendelse af Steinerpædagogiske metoder og det antroposofiske menneskebillede, samt
udvikling af personlige, professionelle kompetencer.

Forløbet består af 10 moduler á 3 dage med hver deres særlige tema. Læs mere her.

Hvem kan deltage?

Opkvalificeringsforløbet i Steinerpædagogik henvender sig til medarbejdere i Steinerbørnehaver og vuggestuer, som har en almen pædagogisk uddannelse, alternativt en lærer- uddannelse eller en sundhedsfaglig uddannelse på minimum 3 år.

Kurset gennemføres i samarbejde med Marjatta Uddannelsescenter.

Praktiske oplysninger

Pris: 19.800 Kr. for hele forløbet, ekskl. forplejning.

Tilmelding sendes til: vkru@marjatta.dk

Læs mere om forløbet hos Marjatta her.

Uddannelsen er startet i maj 2021 og der begynder et nyt forløb i 2022. Læs mere om datoerne her.

Undervisere
Rikke Rosengreen, Terje Erlandsen, Göran Krantz, Birte Kjær, Charlotte Veber Krantz,
Lind Einarsdóttir, Susanne Friis, Helle Heckmann, Grethe Lyngdorf m.fl.

Godkendelse af uddannelsen
For at bestå uddannelsen, må fravær ikke overstige 10%. Refleksionsnotater og projektopgave skal afleveres og godkendes.

Undervisningen finder sted på:
Strandvejen 102, 8000 Aarhus C
Rosenvangs Allé 251 A, 8270 Højbjerg

Spørgsmål rettes til Terje Erlandsen på: +45 56517865 eller teer@marjatta.dk.