Rudolf Steiners pædagogiske impuls til musikken i børnehaver og skoler

Kurset henvender sig til alle der interesserer sig for musik i arbejdet med børn. Alle er velkomne. Kendskab til musik/musikpædagogik er ingen forudsætning.

Aftenens temaer

Musik omgiver os i alle døgnets timer. Ofte får vi ikke mulighed for at vælge den selv. Er den “vores” musik? Forbinder vi os med den som kunstart eller som forbrugsvare? Eller begge dele? Er vi helt bevidste om musikkens ædleste sider?

Vi voksne kan frasortere indtrykkene til en vis grad, men hvordan er det med børnene? Hvordan kan vi som forældre give vores børn de bedste musikalske betingelser under opvæksten?

Forskningen viser tydeligt i dag, at en stillingtagen til musikkens placering er af stor betydning for det opvoksende barn.

Disse og flere aktuelle spørgsmål vil blive forsøgt belyst i mit indlæg samt uddybet efterfølgende i en dialog med kursusdeltagerne. Desuden vil vi sammen eksperimentere med et enkelt instrumentarium og afsluttende synge kort sammen, så vi selv oplever musikken.

Alle er velkomne. Kendskab til musik/musikpædagogik er ingen forudsætning.

Hvor & Hvornår

Ny dato afventer.

Meld din interesse, så opretter vi et nyt kursus.

Underviser: Jette Rymer