Fagligt oplæg til forældremøde

I Børneøen Bonsai er det altafgørende for vores arbejde med børn, at der bygges bro mellem vores daginstitution og forældrene. Derfor bestræber vi os på at tilbyde faglige oplæg til vores forældremøder, som giver mulighed for at fremme en lærende kultur i blandt os, og at komme i dialog med hinanden.

Rikke Rosengren samt pædagoger fra Børneøen Bonsai og Bonsai Institutes undervisere kommer gerne og holder oplæg til forældremøde om de følgende emner. Hvis der mangler noget, du ønsker vide at vide mere om, så kontakt os gerne.

 • Småbørnspædagogik, natur- og Steinerpædagogik
 • Tilknytning, barnets udvikling og leg
 • Om leg, rytme, ritualer og de gode fællesskaber
 • Den voksnes rolle, humor, leg, grænsesætning og konflikter
 • Trivsel hos børn og unge i en digital tid
 • Betydning af mindfulness i naturen
 • Perspektiver på barnet og søvn
 • Inspiration ved fortællemedicin
 • Musikkens magi og barnets mentale sundhed
 • Fantasi og barnets eventyroplevelse
 • Perspektiver på barnet, og mindfulness-oplevelser i naturen

Det praktiske

Det er muligt at skræddersy et aktuelt emne efter jeres behov og forslag.

Arrangementet skal gerne bookes i god tid.

Skriv til uddannelse@bonsainet.dk eller ring til Rikke på tlf. 23807464 for mere information samt for at få et uforpligtende tilbud. 

Vi henstiller til, at der ikke må tages billeder, video eller audiooptagelser af børn i vores vuggestue- og børnehavegrupper.