Kursus

Udviklende samtaler i pædagogisk praksis

Hvordan kan vi gøre vores samtaler mere nysgerrige, coachende og givende? Hvad skal der til, for at skabe tillid, åbenhed og muligheden for at se på fremtidens potentiale sammen?

9.375 kr.

Dette 3 dages kursusforløb henvender sig til dig:

  • Som gerne vil lytte med mere nærvær i dagligdagen.
  • Som ønsker at blive bedre til at stille gode spørgsmål, der skaber energi og fællesskab.
  • Som ønsker at blive bedre til at tale med kolleger og forældre om det, hun eller han iagttager i den pædagogiske praksis.
  • Som vil øve sig i afvise forstyrrelser på en konstruktiv måde.

Temaer

  • Hvordan kan vi tilrettelægge det pædagogiske arbejde ved at bruge nye måder at understøtte hinandens engagement?
  • Hvordan kan vi udvikle den fælles pædagogiske retning ved at observere og stille spørgsmål?
  • Hvordan kan vi gøre de små samtaler i hverdagen med kolleger, forældre og børn mere undersøgende og nærværende?
  • Hvordan kan vi forbedre vores møder med gode spørgsmål og god facilitering

Indhold

Lytteniveauer

Hvordan lytter vi konstruktivt og samskabende. Vi arbejder med Otto Scharmers 4 lytteniveauer. Vi træner især det empatiske (ieg-i-dig) lytteniveau og det skabende lytteniveau ( jeg-i-nu). Vi arbejder med at buge niveauerne i dagligdagen og i tilrettelæggelse af vores små og store møder.

Coachende spørgsmål i pædagogisk praksis

Vi arbejder med at stille de gode lyttende og undersøgende spørgsmål. For at kunne det arbejder vi med 5 forskellige spørgsmålstyper, som er inspireret af den canadiske professor Karl Tomm: lineære, cirkulære, refleksive, strategiske og metaspørgsmål. Vi bruger dem til at skabe bevægelse og refleksion i hverdagens samtale.

Pædagogiske samtaler i hverdagen

Med udgangspunkt i jeres egne medbragte eksempler fra hverdagen træner vi hverdags coachende samtaler ved hjælp af både spørgsmålstyper og spørgeteknikker.

Coachende samtale med udgangspunkt i anerkendende undersøgelse

Vi øver en coachingsamtale med et anerkendende udgangspunkt. Vi bruger billeder, bevægelse, spørgsmålstyper og spørgeteknikker. Målet er, at du efterfølgende kan føre en god coachende samtale med dine kolleger eller medarbejdere.

Hvordan bruges lytteniveauer, coachende spørgsmål og let facilitering til pædagogiske møder

Med udgangspunkt i et ønske om at holde møder på nye måder, øver vi let facilitering og tilrettelæggelse af gode processer med involvering af kolleger.

Det siger vores tidligere kursister

Bemærk at disse udtalelser kommer fra deltagere på en tidligere version af kurset med et andet navn. Da der er overlap i modulindholdet, finder vi stadig deres udtalelser relevante.

“Jeg er blevet mere bevidst om, hvilken rolle jeg tager i en samtale, og hvordan jeg kan styre en samtale.

Jeg er blevet klogere på de forskellige processer i en samtale.

Jeg er blevet bedre til at stille de “rigtige spørgsmål”.

Jeg har lært, hvordan jeg selv undgår at komme med alle svarene, og at undgå at blive en, der “skal fikse” tingene.

Jeg har brugt kurset til at stille mig selv stærkere i samarbejdet mellem min organisation og praktikstederne.”

– Birgitte, Underviser

”Man lære at gå gennem en række processer man i en almindelig samtale ville springe over, i takt med at man lære at guide vedkommende frem til løsningen i stedet for at servere den selv – og det er jo dejligt.”

– Michael, Pædagog

”Coaching – med fokus på udvikling og kommunikation i pædagogiske organisationer gav mig indblik og øvelse i forskellige spørgeteknikker og coachingsamtalens rammesætning og forløb. jeg er nok mest opmærksom på at bruge det jeg lærte i den rammesatte samtale med eksempelvis forældre, hvor jeg lettere kan overføre de forskellige samtalemodeller, men jeg kan også mærke at min opmærksomhed på hvordan jeg generelt kan påvirke samtalen på en udfoldende, opklarende måde er blevet styrket.

Jeg ville gerne vende tilbage og tage kurset igen. Og jeg ville især gerne dykke ned i visualiseringens potentiale, som en måde at hjælpe mennesker til at blive klarere på deres mål og de skridt de skal tage for at nå derhen.”

– Diana, Pædagog

Undervisere

Margrethe Gade, cand. mag., leder gennem 16 år, underviser på diplomuddannelsen i ledelse på DTU, certificeret U-facilitator og coach. Arbejder bl.a. som konsulent i pædagogiske institutioner, herunder organisationer med socialpædagogisk formål.

Rikke Rosengren
Leder og medstifter af Rudolf Steiner skovbørnehaven Børneøen Bonsai, Bonsai Institute og forlaget Blue Pearl Books
rikkerosengren.dk

Praktiske oplysninger

9.350 kr. inkl. moms

3 dages fuldtid kursus med fuld forplejning.

Litteratur  

Du bedes indkøbe: Birgitte Jepsen og Margrethe Gade: Coaching i Arbejdslivet. Hans Reitzels Forlag, 2010. 

Derudover laver vi et lille tekstkompendium. 

Dato

13. sep, 4. okt og 8. nov. 2024
Alle 3 dage fra kl. 09.00 – 16.00.

Max 20 deltager på holdet.

Sted

Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 2200 Kbh N.

Spørgsmål rettes til Rikke på +45 23807464, uddannelse@bonsainet.dk eller via kontaktformularen.

Har du spørgsmål?

14 + 8 =