Fagligt oplæg til årsmødet, ledelsesmøde, eller personalemøde

Rikke Rosengren samt pædagoger fra Børneøen Bonsai og Bonsai Institutes undervisere kommer gerne og holder oplæg om følgende emner. Hvis der mangler noget, du ønsker at vide mere om, så kontakt os gerne.

  • Ledelsesudvikling, trivsel og arbejdsglæde
  • Tilknytningsperspektivet på det kollegiale samarbejde
  • Naturpædagogik og mental sundhed
  • Trivsel hos børn og unge i en digital tid
  • Barnet, og mindfulness-oplevelser i naturen
  • Barnet og søvn
  • Barnet og musikkens magi
  • Barnet og eventyret
  • Barnet og fortællemedicin
  • Den voksens udviklingsvej

Det praktiske

Det er muligt at skræddersy et aktuelt emne efter jeres behov og forslag.

Arrangementet skal gerne bookes i god tid.

Skriv til uddannelse@bonsainet.dk eller ring til Rikke på tlf. 23807464 for mere information samt for at få et uforpligtende tilbud. 

Vi henstiller til, at der ikke må tages billeder, video eller audiooptagelser af børn i vores vuggestue- og børnehavegrupper.