Vejleder i naturpædagogik – udfoldet i de pædagogiske læreplaner

Forløbet henvender sig til alle institutioner, pædagoger og pædagogmedhjælpere, der ønsker at dygtiggøre sig og blive mere synlige i arbejdet med fællesskaber centreret om naturen som fagligt omdrejningspunkt.

Vejleder i naturpædagogik – UDFOLDET I DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

Forløbet henvender sig til alle institutioner, pædagoger og pædagogmedhjælpere, der ønsker at dygtiggøre sig og blive mere synlige i arbejdet med fællesskaber centreret om naturen som fagligt omdrejningspunkt.

Med uddannelsen til Vejleder i naturpædagogik får du ikke alene en kompetencegivende uddannelse på diplomniveau. Jeres institution får også muligheden for at undersøge, udvikle og synliggøre jeres pædagogiske arbejde med barnet i naturen. Institutionen kommer til at arbejde med at synliggøre den naturpædagogiske indsats som en samlet toning af indsatsen med de styrkede pædagogiske læreplaner.

Idéen med naturpædagogik er at skabe et sundt børnemiljø, hvor der skabes udvikling af barnets kompetencer og potentiale i naturen. Med aktionslæring som metode bliver du klogere på, hvordan du og institutionen kan arbejde med den naturpædagogiske faglighed i egen praksis på en nysgerrig og åben måde.

Bonsai Institute og Ambios er med stor gejst gået sammen om at skabe dette unikke kombinerede institutions- og uddannelsesforløb: Det er med stolthed, varme og udfordring, at vi lader netop institutionens egen naturpædagogiske praksis være udgangspunkt for læring, refleksion, undersøgelse og aktionslæring, der skaber individuel og organisatorisk læring. Bonsai Institute og Ambios’ forudsætninger for denne tilgang er mangeårigt forsknings- og udviklingsarbejde på det pædagogiske og det naturfaglige 0-6 års område. Med samarbejdet mellem Ambios og Bonsai Institute tilbyder vi vores kompetencer til at gøre institutioner til frontløbere på det naturpædagogiske område.

Undervisningen foregår ved holdundervisning med dedikerede undervisere i et varmt, humorfyldt og udfordrende læringsmiljø.

Undervisere på uddannelsen er Margrethe Gade, Hans-Henrik Grieger og Rikke Rosengren.

Uddannelsen til Vejleder i naturpædagogik og institutionsforløbet er opbygget omkring et diplommodul á 5 ects. med 4 heldagsseminarer, 2 valgfrie vejledningsdage samt 2 udviklingsbesøg på institutionen som tilrettelægges i samarbejde med underviser. Herudover er der en kickoff dag samt valgfri eksamen. Selve uddannelsesforløbet er bygget op om diplommodulet ’Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan’. Modulet er en del af udmøntningen af daginstitutionsreformen.

Vi opfordrer til, at uddannelsen tages med 2 eller 3 kollegaer fra samme institution, klynge eller netværk.

Dato

Ny dato afventer.

Meld gerne din interesse, så opretter vi et nyt kursus.

Læs mere om uddannelsen – download brochure

Pris: 22.500 KR. (momsfrit)

Til uddannelsen kan der søges op til 25.000 kr. via den kommunale, den regionale eller den statslige kompetencefond såfremt du opfylder betingelserne.

Vil du vide mere om indhold eller støttemuligheder bedes du rette henvendelse til:

Ambios på tlf: 7022 2530 / www.ambios.dk
Bonsai Institute på tlf. 3930 1920 / www.bonsaiinstitute.dk