Skip to the content
Bonsai Instituttet er et kursus- og kompetencecenter for viden inden for pædagogik, naturpædagogik og ledelse. Vi udbyder kurser og uddannelser for forældre, pædagoger og andre, der arbejder med børn og som har interesse i at skabe rammer for en god og sund barndom.

Bonsai Instituttet blev startet i 2018 af Rikke Rosengren, som også er leder for instituttet. Den daglige administration og kontakt varetages af Maria Pi Højlund Nielsen. 
Derudover består vi af en stor gruppe interne og eksterne undervisere, som du kan læse mere om her.

Vi har mange års erfaring inden for pædagogik i forskellige sammenhænge og udbyder kurser med fokus på barndommen for forældre, bedsteforældre, pædagogisk personale og andre, der arbejder med børn. Vi tilbyder også kurser og uddannelser med fokus på personale- og ledelsesudvikling. 

 

Vores pædagogikfaglige kurser omhandler bl.a. natur- og skovbørnehavepædagogik, Rudolf Steinerpædagogik og pædagogik, der tager afsæt i tilknytnings/relations- og udviklingspsykologi. 

Derudover udbyder vi en række kreative kurser, der henvender sig til alle.
 


Bonsai Instituttet tager imod besøg og tilbyder individuelt tilrettelagte studie- og praktikophold, også for udenlandske studerende.

Bonsai Instituttet tilbyder rådgivning og supervision inden for emner, der vedrører pædagogik, naturpædagogik og personale- og ledelsesudvikling.

Om navnet Bonsai Instituttet

Navnet Bonsai betyder på japansk lille træ. På samme måde som et lille træ har behov for næring i form af omsorg, tid og de rette vækstbetingelser for at kunne vokse, har barnet i hele sin barndom brug for gode og omsorgsfulde rammer for at kunne udvikles til sit fulde potentiale.