Skip to the content

Mødeledelse og facilitering

Et kursusforløb i to runder à 5 dage, der giver en række teoretiske og praktiske værktøj til dig som ønsker at udvikle en lærende kultur i din organisation.

 

Udvikling af kollektiv intelligens i praksis 

Med kollektiv intelligens forstår vi en gruppes evne til at løse komplekse opgaver sammen gennem fælles videndeling, fælles mål og koordineret handling. Dette kursusforløb giver en række teoretiske og praktiske værktøj til dig som ønsker at udvikle en lærende kultur i din organisation.

På basis af systemisk, anerkendende teori og U-teori er formålet med kursusforløbet, at uddanne facilitatorer og mødeledere, der kan medvirke til at skabe bedre beslutninger, samt mere læring og motivation i dagligdagen. Igennem dette kursus vil du kunne fremme den kollektive intelligens på din arbejdsplads

 • Gennem god mødeledelse
 • Gennem frugtbar vidensdeling
 • Gennem anerkendende udforskning af vores gode praksis

Kursusforløbet har fokus på øvelse og forløber over 2 x 5 dage med praksisopgaver imellem kursusgangene. I den første runde arbejder vi med udvikling af basisfærdigheder, som du kan bruge med det samme i din dagligdag, og i den anden runde forfiner og udvikler vi færdighederne til kompetencer som bliver afprøvet gennem demonstration og opgaveskrivning. Der afsluttes med en certificering.

Hvis du tager begge dele er forløbet på  i alt 10 dage. Gennem kursusforløbet opnår du:

 • 9 faciliterings- og mødeledelsesværktøjer
 • Videooptag af de processer du leder eller faciliterer
 • Afsluttende opgave
 • Afsluttende diplom

Runde 1: Den kollektive intelligens udvikles og koordineres

Runde 1 består af 5 dage med fokus på god mødeledelse, facilitering og arbejde med anerkendende undersøgelsesprocesser i dagligdagen. 

Dag 1: God mødeledelse

 • Lær at parkere egoet udenfor døren og fokusere på det organisationen har brug for. Vi arbejder med facilitering af møder: dagsorden, mødediamant, at fordele ordet, at skabe involvering, at afbryde og at finde fælles handling.
 • Vi øver afbrydelse, fokus, sumning , fokus på praksis og ledelse af et helt møde.

Dag 2: God mødeledelse i forhold til en specifik opgave

 • Facilitator arbejder med at fremme god mødeledelse gennem processer, hvor der arbejdes med ligelig fordeling af taletid, opsamling af vigtige pointer, og uddybning af komplekse sammenhænge inden beslutninger. Facilitator lærer at drive en konklusionsproces sammen med deltagerne og at placere arbejdsopgaver og undersøgelsesopgaver hos relevante deltagere. Facilitator arbejder med relevante dagsordener og referater i forhold til det medtagne emne. Alle får mulighed for enten at mødelede eller at give anerkendende feedback.

Dag 3: Frugtbar vidensdeling

 • Lær at hjælpe det bedste frem og lær at sårbarhed og fejl i et tillidsfuldt miljø giver nye muligheder. Med udgangspunkt i medbragte dilemmaer arbejder vi med tre faciliteringsøvelser, som I kan bruge direkte derhjemme efterfølgende: snubletråd, fiasko og knaster. Alle prøver at facilitere og at give feedback.  Vi introducerer til en række andre vidensdelingsmetoder og prøver én af dem af.

Dag 4: Fremme den kollektive intelligens gennem anerkendende undersøgelse

 • Hjælp din organisation med at reflektere og se resultaterne.
 • Vi arbejder med at udforske det, der giver liv i organisationen og det vi drømmer om. Vi bruger intention og praksis fra Appreciative Inquiry. Vi arbejder med at udforme spørgeguides i forhold til jeres individuelle udfordringer på arbejdspladsen. Vi øver processerne: udforskning og drøm. Alle deltagere får mulighed for at proceslede en AI proces og få feedback på den.

Dag 5: Fremme den kollektive intelligens – vi skaber langtidsholdbare anerkendende læringskulturer.

 • Vi fortsætter med at udforske det, der giver liv i organisationen og arbejder i praksis med processerne design og skæbne fra Appreciative Inquiry. Hvordan ser disse processer ud i praksis, hvordan faciliterer vi dem - og hvad bidrager de med? Dagen hænger sammen med dag 4 på den måde at du kan arbejde med et sammenhængende forløb hvor du bruger elementer fra Appreciative Inquiry i din organisation, dvs. discover, dream, design og destiny processer 

Hvem kan deltage?


Ledere, gruppeledere, teamledere og andre der ønsker flere redskaber til god mødeledelse og metoder til praktisk facilitering. 

Forudsætning for deltagelse: Generelt kendskab til systemisk og anerkendende teori eller U- teori erhvervet gennem uddannelse eller kursusforløb.

Deltagelse forudsætter at man tilmelder sig til hele forløbet. 

Hvornår?

Runde 1:
Mandag den 21. oktober 2019 kl. 9:00-16:00
Mandag den 11. november 2019 kl. 9:00-16:00
Mandag den 2. december 2019 kl. 9:00-16:00
Mandag den 13. januar 2020 kl. 9:00-16:00
Mandag den 3. februar 2020 kl. 9:00-16:00

Undervisningen finder sted i Gentofte hos Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte
Der er en lille P-plads på adressen og mange pladser på Smakkegårdsvej. 

Underviser: Margrethe Gade

Pris: 9.750,- for hele forløbet (eksl. moms) 

Der er plads til 15 deltagere så skynd dig at tilmelde dig. 

Spørgsmål vedrørende indhold: Margrethe Gade vrmg@mail.tele.dk / 29441023

Spørgsmål vedrørende praktiske forhold: Bonsai Institute/Maria Højlund Nielsen uddannelse@bonsainet.dk / 2074 0784

 

Læsestof, alt sammen i uddrag:

David Cooperrider m.fl. : Håndbog i anerkendende udforskning. Dansk Psykologisk Forlag 2008.

Ib Ravn: Facilitering. Ledelse af møder, der skaber værdi og mening. Hans Reitzels Forlag. Seneste udgave

Otto Scharmer : Teori U. Hans Reitzels Forlag. Seneste udgave.

Molly Søholm m.fl.: Lederen som teamcoach. Børsens Forlag 2007

Bo Vestergaard: Relationel koordinering i praksis. Lead Read 2018