Skip to the content

Få inspiration til at få skabt et fælles billede af de nye styrkede læreplaner

Igennem fordybelse i arbejdet med læreplaner skabes der fælles retning for institutionen, og processen med at forankre de nye læreplaner bliver sjov og en levende del af hverdagen.

Igennem fordybelse i arbejdet med læreplaner skabes der fælles retning for institutionen, og processen med at forankre de nye læreplaner bliver sjov og en levende del af hverdagen. En metode, der giver mulighed for at medarbejderes individuelle ressourcer kan udfolde sig i læreplansarbejdet.

Rikke Rosengren, stifter af og daglig leder i Rudolf Steiner børnehaven og vuggestuen Børneøen Bonsai, underviser i at udvikle læreplaner i dagtilbud. Book et forløb til en pædagogisk dag eller til personalemøder, forældremøder og bestyrelsesmøder.

Arrangementet skal bookes i god tid og tanken er, at indholdet og processen skræddersyes til den enkelte daginstitution. 

Skriv til uddannelse@bonsainet.dk eller ring til Rikke på 23807464 for mere information samt for at få et uforpligtende tilbud. 

Rikke har arbejdet med læreplaner siden 2004 og ser de nye styrkede læreplaner som en metode til at skabe læring og fælles retning hos personalet til gavn for børnenes hverdag. Læreplaner kræver struktur og motivation for at styrke det pædagogiske arbejde med børnene på en naturlig og faglig måde, hvor nærvær til barnet er i centrum.

Rikke har været leder i 20 år for en personalegruppe bestående af 30 pædagoger og medhjælpere. Erfaringen viser, at læreplanerne har potentiale for at give et stærkt sammenhold og faglig stolthed for medarbejderne, der føler sig bedre klædt på og stolte af at løfte sammen. Det pædagogiske kommer til at stå helt centralt for huset, samtidig med at den enkelte medarbejder kan tage ejerskab og blomstre i sit virke med børnene i dagligdagen.

Rikke har en diplom i ledelse, og hendes speciale kredsede omkring implementering af de nye styrkede læreplaner.