Få inspiration til at få skabt et fælles billede af de nye styrkede læreplaner

Igennem fordybelse i arbejdet med læreplaner skabes der fælles retning for institutionen, og processen med at forankre de nye læreplaner bliver sjov og en levende del af hverdagen.

Igennem fordybelse i arbejdet med læreplaner skabes der fælles retning for institutionen, og processen med at forankre de nye læreplaner bliver sjov og en levende del af hverdagen. En metode, der giver mulighed for at medarbejderes individuelle ressourcer kan udfolde sig i læreplansarbejdet.

Rikke Rosengren, stifter af og daglig leder i Rudolf Steiner børnehaven og vuggestuen Børneøen Bonsai, underviser i at udvikle læreplaner i dagtilbud. Book et forløb til en pædagogisk dag eller til personalemøder, forældremøder og bestyrelsesmøder.

Arrangementet skal bookes i god tid og tanken er, at indholdet og processen skræddersyes til den enkelte daginstitution. 

Skriv til uddannelse@bonsainet.dk eller ring til Rikke på 23807464 for mere information samt for at få et uforpligtende tilbud. 

Rikke har arbejdet med læreplaner siden 2004 og ser de nye styrkede læreplaner som en metode til at skabe læring og fælles retning hos personalet til gavn for børnenes hverdag. Læreplaner kræver struktur og motivation for at styrke det pædagogiske arbejde med børnene på en naturlig og faglig måde, hvor nærvær til barnet er i centrum.

Rikke har været leder i 20 år for en personalegruppe bestående af 30 pædagoger og medhjælpere. Erfaringen viser, at læreplanerne har potentiale for at give et stærkt sammenhold og faglig stolthed for medarbejderne, der føler sig bedre klædt på og stolte af at løfte sammen. Det pædagogiske kommer til at stå helt centralt for huset, samtidig med at den enkelte medarbejder kan tage ejerskab og blomstre i sit virke med børnene i dagligdagen.

Rikke har en diplom i ledelse, og hendes speciale kredsede omkring implementering af de nye styrkede læreplaner. 

Referencer

“Jeg kan varmt anbefale denne lederuddannelse. Det spændende, faglige stof formidles på en meget levende måde, og opgaverne er relevante og giver ikke blot stof til eftertanke, men også lyst til at gå direkte tilbage til arbejdspladsen og afprøve de nye værktøjer og ideer.” 
Denice Valentin, Aurora Børnehus

“Hver gang jeg vender tilbage til børnehaven efter et uddannelsesmodul, føler jeg mig bedre klædt på, til at varetage den store og vigtige opgave som leder. Alt det vi lærer på uddannelsen er noget jeg kan bruge. Undervisningen er meget brugbar i det daglige, og den er aldrig kedelig, fordi vi veksler mellem teori og praksis. Sidst men ikke mindst er det spændende, at møde andre der er i samme jobs ellers jobs der ligner, så selv i pauserne lærer jeg noget, eller udveksler og giver læring fra mig.”
Githa Katrine Lyhne Pronk, Leder

“Den svære samtale og de ustrukturerede personalemøder har jeg fået et godt billede af at kunne arbejde konstruktivt med på lederuddannelsen. Det er dejligt, at man i samarbejde med andre, kan blive inspireret til sin egen udvikling.
Tak for at I skabte muligheden!” 
Susan Ljungbeck Strandfelt, Børnehaven Nøkken