Kursus for ledige (10 ECTS)

Coaching og kommunikation

med fokus på pædagogisk udvikling

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledige, der ønsker at arbejde med egen faglige og personlige udvikling, med henblik på coaching, læring og kommunikation mellem mennesker.

Vil du…

… blive bedre til at skabe relationer gennem dialog?

… blive bedre til at møde og rumme andre menneskers behov?

… udvikle din evne til at udvikle andre mennesker?

Så er et kursus i coaching for dig!

 

For eksempel:

R Akademikere

R Pædagoger & lærer

R Andre (fag)personer

Formål

 • Formålet med forløbet er at inspirere dig og give dig mod og udvikle unikke kompetencer til at coache i en organisatorisk kontekst.
 • Du skal på en personlig opdagelsesrejse, hvor du får mulighed for at arbejde med dit personlige ståsted og finde fornyet fokus i dit arbejdsliv.
 • Vejen til at udvikle mennesker gennem coaching og dialogiske processer, går gennem dig selv. Vi arbejder for, at du igennem fremtidsfortællinger finder dine egne potentialer og lærer at stå balanceret i dig selv.
 • Du kommer til at gå i dybden med åbent hjerte, åbent sind og åben vilje. Du vil øve dig i at give slip på gamle mønstre, og se en ny skabelse af din essens og den fremtid du skal være med til at skabe, som menneske og som coach. Vi ønsker at ruste dig til at gennemføre coachingsprocesser der er funderet i en bæredygtig praksis.
 • Tilgangen i dette forløb er, at vi gennem konkrete coachings teknikker, samt æstetiske og naturbaserede metoder skaber grobund for udvikling af dine kompetencer.

  Indhold

  Deltagere på kurset vil få en værktøjskasse med redskaber til:

   • Coaching; værktøjskassen fyldes op og rollen som coach kortlægges.
   • Mestring af kommunikation og coachingsgreb, gennem praktisk træning.
   • Kompetenceforståelse og læring, som en del af egen kompetenceafklaring, værdier og erfaringer.
   • Komme i kontakt med egne potentialer, håb og drømme og hjælpe andre med at finde deres.
   • Finde motivation og erkende behovet for at arbejde for at skabe stærke relationer til og mellem mennesker
   • Arbejde med at give slip på gamle mønstre og se med friske øjne og skabe nye resultater
   • Bidrage til en bæredygtig og væredygtig fremtid.
   • Frihedens filosofi; et fremsynet eksistentielt menneskesyn

   Læringsmetoder

   • Afprøvning og træning af coachingsmetoder.
   • Kreative og kropslige læringsprocesser, arbejder vi med den tavse sansede erfaring.
   • Gennem observation og feedback går vi på opdagelse i egne og andres refleksioner.
   • Bruger naturen – både konkret gennem udeaktivitet og gennem den procesforståelse vi kan hente fra naturens flow og rytme.
   • Undersøge kommunikationsprocesser i teori og praksis.
   • Lydenes og stilhedens betydning for det skabende nærvær i coaching.
   • Visuelle og æstetiske coachingsmetoder til at skabe visioner og forandring.

   Bemærk: Dette kursus har en høj involveringsgrad, så du skal være indstillet på at arbejde med dig selv og bidrage til andres læring.

   Opbygning

   • Hvert modul forløber sig over 2 dage pr. uge i 6 uger, fra kl.  9.00-15.00
   • Der er i alt 12 undervisningsdage
   • Der afholdes eksamen i det sidste modul
   • Undervisning, studiegrupper og selvstudie svarer samlet set til 60 lektioner, og 10 ECTS point.

   Modul 1

   Fokus på din styrke med åbent sind, åbent hjerte og åben vilje

   • Skabe tryghed og lære hinanden at kende, herunder læringsetik og omsorg
   • Lande i kurset og skabe overblik over forløbet
   • Overblik over det teoretiske landskab vi skal arbejde med. Gennemgang af videnspaletten, litteratur og teorier
   • Hvad er coaching? Hvilke kompetencer skal bringes i spil?
   • Arbejde med spørgsmålet: Hvad er mine styrker og hvad vil jeg gerne udvikle? Hvad er min kilde til at coache?

   • Hvem er jeg som coach – og hvilken coach til jeg gerne blive til? 

   • Introduktion til Teori U

   Modul 2

   Selvledelse og ledelse: Sæt dig selv i spil til coaching med effekt

   • Selvledelse – en eksistentiel tilgang
   • Undersøgelse af hvad selvledelse er, og hvordan du står i dig selv
   • Fællesskab og forbundenhed
   • Hvad vil det sige at være forbundet i et fællesskab og hvordan indgår jeg selv i fællesskaber
   • Hvad vil det sige at være en del af et fællesskab og hvad er vores særlige rolle i fællesskabet som coach
   • Symmetri og asymmetri i relationen
   • Coaching: Kommunikationsforståelse og refleksionsprocesser

   • Kompetenceblomsten

   • Introduktion til kompetenceblomsten – hvordan ser du dine egne kompetencer?

   • Skabe rammer og rum for coaching.

   Modul 3

   Interaktion og samspil for et stærkere fællesskab

   • Responsive dialogprocesser, herunder anerkendelse, positionering og anerkendende feedback

   • Kropssprogets betydning i kommunikation

   • Værdier og etik i coaching

   • Gruppedynamikker

   • Relationers betydning og fællesskab

   • Relationsprocesser, børn, unge og voksne

   • Følelsernes betydning for relationer

   • Herunder balancen mellem konsensus og konflikt

   Modul 4

   Sammenhængskraft og helhed for en bæredygtig fremtid

   • Natur, åbent sind og menneske relation

   • Naturpædagogik, nærvær og naturens rytme og cyklus

   • Scharmers emerging future, fortid, nutid, fremtid og lyttepostioner.

   • Transformations processer

   • Bæredygtighed, væredygtighed og regenrerativ tilgang

   • Øve sig i at give slip på gamle mønstre, se med friske øjne og finde nye muligheder

   • Systemisk coaching – en helhedsorienteret tilgang

   • Æstetiske læringsprocesser i coaching

   Modul 5

   Facilitering, så det favner det betydningsfulde

   • Spørgeteknikker og introduktion til til spørgsmålstyper

   • Arbejde med reflekterende team processer

   • Når lytningen stopper og uoverensstemmelser tager over

   • Forberedelse til eksamen

   • Refleksion over egne facilitatorkompetencer og læring Evaluering af forløbet

   Modul 6

   Eksamen: Bring Coaching til live

   • Som forberedelse til eksamen gennemfører den studerende en coaching på en af de medstuderende.
   • Med udgangspunkt i denne coaching, udarbejder den studerende 2 siders skriftligt oplæg med deres teoretiske afsæt og refleksioner om intention og effekt.

    

   Undervisere

   Rikke Rosengren

   Rikke Rosengren

   Leder og medstifter af Bonsai Institute

   Birthe Hyldborg

   Birthe Hyldborg

   Indehaver af Art of balance

   Sådan tilmelder du dig...

   Tilmelding

   • For at blive tilmeldt og få kurset betalt, skal dit jobcenter bevillige det 
   • Kontakt os for at høre hvordan kurset kan berige dine jobmuligheder
   • Vi hjælper med de oplysninger du skal bruge til din samtale i jobcentret
   • Kontakt dit jobcenter for at høre om du er berrettiget til et kursus, og fortæl hvorfor du mener vores kursus vil hjælpe dig tilbage på arbejdemarkedet
   • Derudover skal du fortælle dem vores kursuskode (37478), hvem der udbyder kurset (Bonsai Institute og erhvervsakademiet Zealand) og de præcise datoer
   • Frist: 1 uge før kursusstart. OBS! Holdet bliver fyldt op løbende, og der kan være max. 15 deltager på holdet, så det er bedst at tilmelde sig hurtigst muligt.

   Spørgsmål rettes til: uddannelse@bonsainet.dk eller +45 23 80 74 64

   Det praktiske

   • Vores kursus er godkendt på den regionale positivliste for RAR Hovedstaden under Coaching med kursuskode 37478
   • Det udbydes af Bonsai Institute i samarbejde med erhvervsakademiet Zealand
   • Du kan søge om bevilling til vores kursus, hvis du bor i Hovedstaden eller de tilstødende regioner - Bornholm og Sjælland, dvs. jobcenteret eller A-kasse kan betale for dette kursus.
   • Kursuskode: 37478

   • Hvert modul forløber sig over 2 dage pr. uge i 6 uger, fra kl.  9.00-15.00
   • Der er i alt 12 undervisningsdage
   • Der afholdes eksamen i det sidste modul
   • Undervisning, studiegrupper og selvstudie svarer samlet set til 60 lektioner, og 10 ECTS point.

   Tid

   Start 11. oktober til 25. november

   1. modul: 11. og 12. oktober 2022

   2. modul: 27. og 28. oktober 2022

   3. modul: 3. og 4. november 2022

   4. modul: 10. og 11. november 2022

   5 modul: 17. og 18. november 2022

   6. modul: 24. og 25. november 2022 (eksamen)

   Pris

   Prisen pr. kursist er 26.000 (momsfrit) og inkl. forplejning

    Såfremt dit jobcenter godkender dig til vores kursus, så er der ingen egenbetaling.

   Hvis du ønsker at deltage med egenbetaling, så er du velkommen til at kontakte os.

   Hvor

   Havesalen, Charlottenlund Slot

   Jægersborg Allé 1

   2920 Charlottenlund

   Kontakt

   Skriv til os på uddannelse@bonsainet.dk eller ring til os på +45 6055 7763

   Du er også velkommen til at udfylde nedenstående formular.