Skip to the content

Konflikthåndtering

Lær at blive bedre til at forstå, håndtere og gå ind i konflikter på et 3-dages kursusKursusbeskrivelse

Vi kan ikke undgå konflikter. I organisationer vil der altid være forskellige værdier og erfaringer, som kommer ud i det åbne mere eller mindre hensigtsmæssigt. Men vi kan lære at gå ind i konflikterne med et åbent sind og et ønske om at bruge konflikten til at skabe større forståelse og bedre samarbejde.

Konflikter, der undertrykkes, dræner vores energi og skaber irritation, og når de fylder livet imellem os, forspilder vi vores muligheder på arbejdspladsen og i privatlivet.

Det er derfor altafgørende, at vi får vendt konflikter over mod et mere generøst relationsarbejde, så vi kan prøve at forstå hinandens perspektiver og skabe positive og lærerige relationer.

På dette kursus lærer du at konfliktnedtrappe og at skabe dialogen på en måde, så vi tager konflikterne i opløbet. Vi lærer, hvordan vi passer på os selv i konfliktfyldte situationer, og hvordan vi kan se tingene fra flere perspektiver og være mere løsningsorienterede.

Du lærer at blive bedre til at identificere forskellige typer konflikter og finde løsninger til at håndtere dem.

Udbytte

Du kommer til at kunne genkende forskellige konflikttyper

Du kommer til at arbejde med og genkende egne og andres følelser i konflikter

Vi træner konfliktløsning ved forskellige metoder:

  • Vi arbejder med Otto Scharmers kommunikationsformer og ser på, hvordan vi kan bevæge os fra det debatsøgende til det dialogsøgende
  • Vi arbejder bevidst med optrappende og nedtrappende talehandlinger og deres konsekvenser
  • Vi arbejder med undersøgelse af fortællingerne bag konflikten, og vi bruger narrative metoder til at skabe distance til konfliktstoffet.

Sammenfattende træner vi nedtrappende og konfliktdæmpende sprog, og vi afprøver adskilte lytte- og talepositioner som redskab i konfliktnedtrapning

Du får også redskaber til at gennemføre den svære samtale

Endelig arbejder vi med at skabe elementer til en kultur, der kan rumme konflikter og bruge dem konstruktivt i stedet for at skabe adskillelse og fjendskab

Hvem kan deltage?Kurset er oplagt for dig, der arbejder med kommunikation i din hverdag – fx lærere, pædagoger, ledere, afdelingsledere, souschefer, behandlere, mødeledere.

Økonomi

7.500 kr. plus moms

3 dages fuldtid kursus med fuld forplejning.

Datoer

Torsdag 16. og fredag 17. september, og fredag 8. oktober 2021
Alle 3 dage fra kl. 9.00-16.00.

Tilmeldingsfrist: 23. august 2021

Max. 20 deltagere på holdet.

Sted 

København: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 2200 Kbh N.

Undervisere

Margrethe Gade, cand. mag., leder gennem 16 år, underviser på diplomuddannelsen i ledelse på DTU, certificeret U-facilitator og coach. Arbejder bl.a. som konsulent i pædagogiske institutioner, herunder organisationer med so-cialpædagogisk formål. 

Rikke Rosengren, leder og medstifter af Rudolf Steiner skovbørnehaven Børneøen Bonsai, Bonsai Institute og forlaget Blue Pearl Books. www.rikkerosengren.dk.

Tilmelding og spørgsmål

Kontakt gerne Rikke på +45 23807464 eller uddannelse@bonsainet.dk

Betingelser

Tilmelding er bindende, og købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning fra arrangørens side. Ændringer i lokalitet indebærer ikke aflysning og pengene refunderes normalt ikke.